spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Inleiding

Verantwoording

Waarom een licentiaatsverhandeling over webkunst? De keuze van dit onderwerp is door verschillende factoren beïnvloed, in de eerste plaats door nieuwsgierigheid en zin voor vernieuwing. Ik ben gefascineerd door alle uitingen van gedurfde creativiteit; dit is deels de reden waarom ik voor een opleiding kunstwetenschappen gekozen heb, met een duidelijke voorkeur voor moderne en hedendaagse ontwikkelingen binnen de kunst. Want vooral onze eigen tijd boeit me: hoe mensen vandaag op een creatieve en kritische manier op zoek gaan naar een aanvaardbare oplossing voor (eventueel artistieke) problemen.

Diezelfde interesse voor vernieuwing heeft ervoor gezorgd dat ik sinds de herfst van 1995, aanvankelijk schoorvoetend maar steeds enthousiaster, het Internet ben gaan verkennen. De manier waarop nieuwe sociale structuren ontstaan en de verscheidenheid van informatie die aangeboden wordt, boeit en prikkelt me enorm; vanuit een levenslange interesse voor exacte wetenschap en voor het machinale ben ik gefascineerd door de steeds grotere rol die technologische media in ons leven gaan spelen. Tegelijkertijd heb ik er steeds naar gestreefd om een kritische houding tegenover deze ontwikkelingen te bewaren, een attitude die, hopelijk, ook merkbaar is in deze verhandeling.

Beide interesses (of passies) combineren in het onderwerp van dit proefschrift was dan ook niet meer dan een logische keuze.

 

Webkunst is een bijzonder recente kunstvorm (de implementatie van het World Wide Web dateert van 1991, maar interessante artistieke projecten zijn van jongere datum). Het Web als artistiek medium werd nog nooit in zijn geheel bestudeerd, wel in een aantal deelaspecten, door verschillende auteurs en vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dit levert een sterk gefragmenteerd beeld op; met deze verhandeling wil ik deze afzonderlijke benaderingen bij elkaar brengen en er een overkoepelend frame, met heel wat eigen inbreng, aan toevoegen. De invalshoek van waaruit ik dit onderwerp benader is nieuw, ook de manier waarop de projecten met elkaar geconfronteerd worden.

<< >>

 

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005