spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

C. Autonome initiatieven

4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK

7 HUMAN NET-AGENTS BASED IN VIENNA, ZURICH, PRAHA, MANCHESTER AND MONZA. "OUR STAGE IS THE WEB... DISRUPTING THE DATAFLOW. ABUSING TECHNOLOGY. FLASHING INTO THE FUTURE. THE SOUNDTRACK FOR A NEW TRAVELLING GENERATION (http://www.etoy.com/disco/). CONNECTING SOUND, CODING, VISUALS AND INTELLIGENCE TO DIGITAL-ACTION-ENTERTAINMENT. THE WORLD WILL NEVER BE THE SAME AGAIN: www.etoy.com"(184)

a. etoy.TANKSYSTEM

www.etoy.com(185) is een soort virtuele 'stad', bestaande uit afzonderlijke units die verwijzen naar reÎle plaatsen waar mensen samenkomen (airport / disco / gallery / studios / supermarket / motel ...). De etoy.CREW noemt dit het etoy.TANKSYSTEM - een poging om binnen de 'ruimte' van een webpagina een ruimtelijk alibi te verlenen aan de dataspace van het Internet door middel van een beeldende metafoor: een tanksysteem(186). Dit beeld werd bewust uit de mechanistische wereld gehaald en bestaat enkel uit tanks en pijpleidingen, als thematisering van een ruimtelijke paradox, namelijk de volledige opheffing van de tussenruimte. In de lichaamloze (digitale) realiteit waar de tussenruimte volledig verdwenen is, bestaat de "tank" enkel nog door zijn inhoud, namelijk pure informatie, die uiteindelijk tot combinaties van bits, 0 en 1 te herleiden valt. Dit betekent dat de tank tot in het oneindige uitgebreid en geassimileerd kan worden.

Het ontbreken van een vertrouwde codering voor de virtuele ruimte wordt bij het etoy.TANKSYSTEM opgelost door middel van een "landkaart" die op de eenvoudigste, tweedimensionale manier een metafoor vormt, een surrealistisch beeld voor de onbestaande tussenruimte. Deze etoy.NETWORKMAP staat op iedere webpagina van www.etoy.com en is clickable, zodat je je op ieder ogenblik naar de "plaats" van je eigen keuze kan begeven.(187) Daarnaast ontwikkelde etoy ook een meer intuïtief navigatiesysteem, een soort remote control die je naar een aangrenzende ruimte brengt of je op een willekeurige pagina dropt.

b. etoy.CREW

De etoy-site werd geconcipieerd door een groep van zeven mensen die zichzelf omschrijft als een formule 1-team of een kapersbende (ook de site www.hijack.org is van hun hand). Naast hun projecten op het Internet traden ze regelmatig in het openbaar op, op een performance-achtige manier, gekleed in een oranje outfit(188). Eénmaal hebben ze op de Zwitserse televisie een programma met miljoenen kijkers verstoord, door de presentator te overvallen met de vraag: "Waar is de uitgang naar het Internet?" De activiteiten van de etoy.CREW zijn geïnspireerd door een optimistische cyborg-mentaliteit; ze promoten het Internet als bevrijdend, anarchistisch medium, een parallelle virtuele wereld voor een nieuwe generatie, waar het aangenamer vertoeven is dan in het echte leven ("COMPUTER SIND BETTER ALS MENSCHEN"(189) /'CHANGE OR DIE!'(190)). Een aantal themaís uit het cyberdiscours worden op een speelse manier in de site geÏncorporeerd - snelheid, posthumanisme, hypertekst-navigatie, maar ook agressie en controle -; ze willen aan de bezoeker van de site bepaalde nieuwe concepten overbrengen op een gesynthetiseerde, beeldende manier, niet met een vertrouwde interface zoals, bijvoorbeeld, in het geval van De Digitale Stad (zie volgend punt), maar door een verwarrende, agressieve vormgeving en attitude - het tanksysteem wordt door hen terecht een "alibi" genoemd, want het biedt slechts schijnbaar houvast, het is louter een metafoor(191).

Ook de communicatie via e-mail gebeurt bij etoy op een agressieve manier: wanneer iemand een bericht stuurt naar mailme@etoy.com, het adres dat op iedere pagina vermeld wordt, dan krijgt hij of zij via een automatische mailer een bericht terug met een ascii-revolver(192). Om deze reden werd de etoy-server in 1996 gecensureerd en gedurende 24 uur stilgelegd(193) - blijkbaar werd de opvallende verschijning van etoy in de media als gevaarlijk beschouwd. Sinds dat ogenblik is de site nauwelijks nog bijgewerkt, hoewel ze nog steeds veel bezoekers krijgt na de bekroning door de Prix Ars Electronica in 1996.

<< >>

 

 1. Zai, Michel. "THE etoy.STORY." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1995. http://www.etoy.com/etoy-tank/theetoystory/etoystory.html
 2. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1997. http://www.etoy.com/.
 3. Zai, Michel. "Das etoy.TANKSYSTEM und die bildliche Metapher des Internets." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1996. http://www.etoy.com:80/info-tank/tank-concepts/tank-concepts.html
 4. Zie afbeelding 21.
 5. Zai, Michel. "THE etoy.STORY." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1995. http://www.etoy.com/etoy-tank/theetoystory/etoystory.html
 6. Zai, Michel. "forecast juli 1995." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1995. http://www.etoy.com:80/studio-tank/forecast/articles/juli.html
 7. Zai, Michel. "forecast august 1995." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1995. http://www.etoy.com:80/studio-tank/forecast/articles/august.html
 8. Voor een uitdieping van het metafoor-thema, zie hoofdstuk 4, B.1.
 9. Contact mail [mailme@etoy.com]. "Re: etoy.QUERY." 7 mei 1997. E-mail aan Sandra Fauconnier [sandra.fauconnier@rug.ac.be]. Zie bijlage 3.
 10. "etoy ZENSUR 1996." etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1996. http://www.etoy.com/zensur/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005