spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Introductie

Deze website is een getrouwe weergave van de scriptie ("licentiaatsverhandeling") over webkunst die ik (Sandra Fauconnier) in augustus 1997 ingediend heb aan de Universiteit Gent, België, voor het behalen van het licentiaatsdiploma Kunstwetenschappen (ongeveer gelijkwaardig met een Masters' Degree). Promotor van deze scriptie was Prof. Dr. Claire Van Damme.

De tekst en links werden sinds die tijd niet meer aangepast, en ik ben ook niet meer van plan om dit te doen. Ik wil deze tekst wel publiek op het WWW beschikbaar houden, als tijdsdocument van de korte, "heroïsche" periode die net.art doormaakte tijdens de zomer van 1997.

Deze tekst is onderhevig aan een Creative Commons licentie. De specifieke licentie voor deze scriptie bepaalt dat de tekst, in zijn geheel of gedeeltelijk, vrij gekopieerd, geciteerd, gewijzigd en verspreid mag worden. Dit enkel voor niet-commercieel gebruik, met verplichte vermelding van mijn naam. Onderaan iedere pagina staat een link naar deze licentie.

Start met de inleiding/verantwoording.

[PDF] Download deze scriptie als een PDF-document (~1MB)

Doneer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 08.06.2008