spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

C. Autonome initiatieven

5. Anti:Rom

In 1994 verzamelden 10 Britse kunstenaars (o.a. musici, designers, programmeurs en producers) zich tot een collectief, uit frustratie over de armoede van de meeste digitale vormgeving. De groep noemt zichzelf Anti:Rom(194) en creëert met hun eigen woorden "engines", digitale speelgoedjes die een nieuwe blik werpen op de mogelijkheden van multimedia. Hun werk is sterk op interactie gericht; ze maken CD-ROMs en webkunst, maar doen ook audio- en video-performances in nightclubs.

De meeste groepsleden leerden elkaar kennen aan de universiteit van Westminster (UK), waar ze les kregen in multimedia van Andy Cameron, nu zelf ook een lid van Anti:Rom. Hun experimenten leidden tot een collaboratieve methode die ze "pass the parcel" noemen, en tot een heel eigen stijl van multimedia-presentaties. In 1995 brachten ze hun eerste CD-ROM uit.

De site van Anti:Rom op het Web kan eigenlijk niet echt "zuivere" webkunst genoemd worden; hun webpagina's bevatten telkens slechts één klein Shockwave-bestand of "engine". Binnen dit venstertje bevindt zich telkens een hyperlink naar een volgende pagina, maar de manier tot navigatie moet door de gebruiker zelf ontdekt worden. De "engines" bevatten speelse multimediale effecten die een sterk vernieuwend karakter vertonen. Anti:Rom haalt zijn karakteristieke beeldtaal uit het dagelijks leven, combineert tekstfragmenten op een ongebruikelijke manier en speelt de draak met de gebruiker, die op deze site overgeleverd wordt aan een spannende en grappige zoektocht. Dit is één van de weinige artistieke initiatieven op het Web die na een paar bezoeken nog steeds interessant blijven.

<< >>

 

 1. Anti:Rom-the antidote. 1997. http://www.antirom.com/. Zie afbeelding 23; het ronde elementje in het midden van het beeld is een soort "bal" die de gebruiker binnen het kader van de "engine" heen en weer kan laten stuiteren. Ook afbeelding 5 is van de hand van Anti:Rom; ieder gekleurd vormpje produceert een ander geluid wanneer de gebruiker er met de muis overheen gaat.

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005