spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

E. Net.art

2. Moscow WWWArt Centre

Moscow WWWArt Centre is an initiative of Alexei Shulgin, Tania Detkina, Alexander Nikolaev, Olia Lialina and Rachel Baker. Though we regard the word "art" quite outdated we use it in order you would not lose completely your vanishing identity and until smart people invent some appropriate notion (and word).

Moscow WWWArt Centre's aims are:

- translation of Russian underground (= mainstream) art into Internet;
- creating new and reshuffling existing contexts;
- approaching the highest possible level of art/life uncertainty;
- being on the frontier of art and everything else;
- others, unmentionable.

Moscow WWWArt Centre exists since october 1994 (started as "Hot Pictures" photogallery) exclusively because of the enthusiasm of its creators.(243)

Moscow WWWArt Centre kwam in 1994 tot stand, en is daardoor een pionierende webgalerij op het Europese continent. De site start met een lijst van indexpagina's, door verschillende webkunstenaars ontworpen - een illustratie van de politiek getinte net.art-filosofie die aan de toeschouwer de keuze wil laten door het creëren van verschillende identiteiten(244).

Iedere index biedt de keuze tussen drie onderdelen: Communication, Information en Self-Expression, telkens een verzameling van web-kunstwerken van Russische kunstenaars - een aantal ervan zijn van de hand van Alexei Shulgin, initiatiefnemer van het Moscow WWWArt Centre. Onder Communication bevindt zich een link naar Bla-bla sites(245), een typisch net.art-project met links naar servers over heel de wereld waarop zich een pagina bevindt die enkel de nonsensicale boodschap "Blah Blah Blah ..." bevat.

Moscow WWWArt Medal is eveneens een collaboratief net.art-project en bevat "gevonden" sites die door de kunstenaars bekroond werden wegens hun onvermoede artistieke verdienste. De sites worden gecombineerd met "found criticism", teksten die toevallig op het Web gevonden werden en van toepassing zijn op de bekroonde sites. Dit project is een ironische commentaar op wedstrijden zoals besproken in punt 3 (het is trouwens weinig waarschijnlijk dat Ars Electronica of het Digital Salon ooit een net.art-werk zullen bekronen) en tegelijk een duidelijk statement in verband met de esthetica die door net.art gehanteerd wordt. Alexei Shulgin was geïntrigeerd door de talloze homepages die door individuen in elkaar geknutseld worden, en dit om mechanische redenen - "a completely dry conception of art", de toevalsfactor.(246)

<< >>

 

 1. Moscow WWWArt Centre. 1997. http://www.sunsite.msu.su/wwwart/
 2. Shulgin, Alexei. "indexes.html or Multiple Identity." Moscow WWWArt Centre. 1997. http://www.cs.msu.su/wwwart/indexes1.html. Zie afbeelding 24 voor Vuk Cosic' indexpagina.
 3. "bla-bla". Moscow WWWArt Centre. 1997. http://www.cs.msu.su/wwwart/bla-bla/ (1 juli 1997). Zie afbeelding 25 voor een voorbeeld van een bla-bla site.
 4. Baker, Rachel [rachel@irational.org]. "Art on Net." 16 maart 1997. Nettime. http://www.factory.org/nettime/. Het artikel is een beknopte weergave van een - deels imaginair - interview dat Rachel Baker (irational) in november 1996 hield met Alexei Shulgin. Zie afbeelding 26 voor één van de "winnende" sites, gevonden door Alexander Nikolaev en bekroond "For helping understanding what net art is and what it is not."

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005