spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

3. Het netwerk

Kritiek op het medium is het gemeenschappelijke kenmerk van een groep uiteenlopende projecten die vaak een meer filosofisch karakter vertonen. De kunstenaars die op deze manier te werk gaan, beschouwen het Internet meestal als hun "natuurlijke omgeving" en hun voornaamste artistiek medium; een beter begrip van het netwerk en de consequenties ervan is hun belangrijkste doelstelling. Die meer reflexieve benadering impliceert daarom niet noodzakelijk dat deze projecten ontoegankelijk zijn; zoals heel wat webkunst vertonen ze meestal een speels karakter(313) waardoor ze ook op een 'oppervlakkiger', vormelijk niveau kunnen geapprecieerd worden. Deze gelaagdheid, gecombineerd met inhoudelijke diepgang, maakt deze vorm van web art bijzonder interessant en vaak artistiek vernieuwend.

Een aantal projecten leveren commentaar op het netwerk als geheel; hiertoe behoren jodi(314), de collaboratieve projecten van net.art en het Moscow WWWArt Centre(315). De kritische ingesteldheid is in dit geval deels in verband te brengen met een wisselwerking met theoretici en kunstcritici binnen de Nettime-mailinglist. Andere projecten leggen eerder de nadruk op één enkel thema dat op het netwerk betrekking heeft. Het etoy.INTERNET-TANK-NETWORK(316), bijvoorbeeld, is een verzameling van commentaren op uiteenlopende themaís, eigenlijk een ironische afspiegeling van verschillende aspecten van het leven in cyberspace; Waxweb(317) is een vergaand experiment in verband met het uitbouwen van een filmisch verhaal in een hypertekst-omgeving. Ook de door Ars Electronica bekroonde projecten(318) zoals Idea Futures, Ringo++ en Technosphere behoren tot deze categorie - ze combineren een sterk technologisch concept (autonomous agents, artificieel leven) met een voor het Internet typische vorm van 'community building'.

<< >>

 

 1. Voor een bespreking van het spelkarakter van webkunst, zie punt 3 in het volgende deel van dit hoofdstuk.
 2. jodi. 1997. http://www.jodi.org/
 3. Moscow WWWArt Centre. 1997. http://www.cs.msu.su/wwwart/ of http://sunsite.cs.msu.su/wwwart/
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK. 1997. http://www.etoy.com
 5. Blair, David. Waxweb. 1997. http://bug.village.virginia.edu/
 6. "Prix Ars Electronica." Ars Electronica Center. 1997. http://www.aec.at/prix/einstieg/einst.html

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005