spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

E. Net.art

3. jodi - <we serve no content>

>Is jodi.org a collaboration, or the work of one artist?
2 artists
Dirk Paesmans & Joan Heemskerk
one is Belgian one is Dutch
who
at the moment Live in
Barcelona
***
>If you had to describe jodi.org in one sentence... 
!!!!!!!!!!F14|#6#4#K$O8=:_!"El5~!"I\Cf!"A%66!"Bg5\!"IM>>#U#P$K$F%5!<%S%9CW$7$F
$B!!!!!!!!!!$*$j$^$9$,!"6aF|Cf$K2#IM!"@n:j!"F`NI!"@gBf$b3+@_M=Dj$G$9!# (J
>What is the background of the creator(s) of Jodi.org?
rec.arts
>Do you see electronic media as obscuring communication?
jodi yes/no
ill.communication is ok
,makes good noise
^$%&$%^$%^$^&*&$%$&^(&$^(247)

www.jodi.org(248) behoort tot het meest experimentele en bizarre wat op het Web te vinden is. Tot februari 1997 was jodi een op zich staand initiatief dat met geen enkele organisatie banden had, maar sinds maart '97 werd jodi.org - terecht - als gast bij äda 'web opgenomen. Het project behoort ook tot de Web-tentoonstelling van Documenta X(249).

De begrenzingen van de site zijn niet echt duidelijk - de pagina's zijn over verschillende servers verspreid(250) en omvatten een heel aantal moeilijk af te bakenen projecten.

De site is een flamboyant geheel, een spel met frames, gelaagde afbeeldingen en contrasterende kleuren. Als er al tekst opgenomen werd, dan is die volslagen betekenisloos - fragmenten uit computerprogramma's, groene of gele letters op een zwarte achtergrond.

Eén onderdeel draagt de titel 'Good Times'(251) en verwijst naar het onbestaande 'Good Times"-virus dat bij alle e-mailgebruikers bekend is. Regelmatig doet een paniekgolf de ronde; via e-mail wordt een waarschuwing rondgestuurd dat een virus met de naam "Good Times" circuleert; dit virus zou verspreid worden via elektronische post en een ware catastrofe veroorzaken. Dit verhaal blijkt echter onwaar te zijn; het gaat hier om een echte Internet-"stadslegende" waar iedere gebruiker wel eens het slachtoffer van wordt. Eigenlijk is de paniekboodschap zélf het virus, rekening houdende met het tijdverlies dat ermee gepaard gaat.

Dit verhaal spreekt sterk tot de verbeelding en zegt eigenlijk veel over de ongrijpbaarheid van communicatie via het Internet - de irrationele manier waarop verhalen een eigen leven kunnen gaan leiden, ook al is het netwerk op een rationele manier georganiseerd. Rond de idee van het ongrijpbare, onbestemde, irrationele is de hele jodi-site opgebouwd; de afbeeldingen hebben een archetypisch karakter: gestileerde vuurtorens, pijlen, Mac-iconen, en zijn op een chaotische manier gerangschikt. Verspreid over de pagina's liggen links verborgen, die de argeloze bezoeker doen verdwalen in een web van hersenspinsels, zoals het onderdeel hqx(252), bestaande uit uitvergrote afbeeldingen waarover getallen verspreid liggen. 9(253) toont Mac-achtergronden, schermafdrukken van interfaces van programma's, waarop zich een lang keuzemenu bevindt met namen van lettertypes en vaak voorkomende commando's. Het gedeelte met de naam beta(254) bevat individuele projecten van Joan Heemskerk en Dirk Paesmans. Joan was eerder bezig met fotografie; haar eigen project bij jodi bestaat uit foto's van duiven waarover keuzerondjes als kogelgaten verspreid staan(255).

Dirk Paesmans omschrijft jodi als een gecondenseerde vorm van het Net.

We use certain elements, like a virus, whether a virus is present, or whether things go wrong with somebody's 'cache', somebody's personal computer. A lot of these elements are collages of things that are found on the net. The natural environment of us, of Jodi, is the net and you can find a certain condensed form of the net in Jodi. (...) There are also projects in it, that are not so much downloaded from the net as gifs or jpegs, but certain techniques are used that are the order for the day on the net, that are 'hot' so to say. These are technical matters, like how for instance instead of using words as links, like in hypertext, you can use certain kinds of buttons. We have a big problem with hypertext. To us hypertext is of no use at all. There are hardly any words in our website, except for the hotlist. Its a battle really. As hypertext is useless to us, we have to find other ways to make people navigate, or have the navigation happen as if by itself. Solutions for this can be things that are new in a Netscape version, or buttons that by clicking there you DO make a link. So you don't have to invent a letter A, B, C or whatever, but you simply use what's in the computer or Netscape or so.(256)

Het werk van Paesmans en Heemskerk vormt een buitenbeentje bij net.art - hun werk is sterk formalistisch en weert op het eerste gezicht elke politieke stellingname, maar hun bookmarks-pagina toont duidelijk hun interesse voor Nettime-thema's en subversieve activiteiten. Zelfs in hun werk sijpelt een stuk ideologie door. Dirk Paesmans:

The carrier, the Netscape carrier has of course never been used before. It is starting to be used now. The technique to create confusion and to mix things up has been used often before, but with this specific medium we made an early start. A reason for this is that we left the Netherlands on our own for San Jose, California. Silicon Valley. We went there to see how all this Apple stuff and all software and applications, Photoshop, Macromind, Netscape 'lives' there. What kind of people make this. This is very interesting to us. In some way we feel very involved, it is a bit of a personal matter to turn Netscape inside out for instance. I have a picture in my mind of the people that make it. And not just how they make it, but also of how they view it themselves within the States and Canada. How they see their Internet. 'Their' Internet, you can say that for sure.(257)

<< >>

 

 1. Napier, Mark. "short e-interview." in jodi [jodi@jodi.org]. "%20Re:%20info%20query." 8 april 1997. E-mail aan Sandra Fauconnier [sandra.fauconnier@rug.ac.be]. Zie bijlage 4.
 2. Jodi. 1997. http://www.jodi.org/. Zie afbeeldingen 27a-d.
 3. Documenta X. 1997. http://www.documenta.de/
 4. Jodi is onder meer gehuisvest bij http://www.jodi.org/ (hun eigen server), bij het CERN-project van Heath Bunting (http://www.irational.org/cern/jodi/), äda'web (http://adaweb.com/jodi/), Documenta X (http://www.documenta.de/jodi/) en Moobird (http://www.moobird.com/jodi/); de laatste site bevat geluidsfragmenten, stukken programmeercode, op mechanische wijze voorgelezen, die beluisterd kunnen worden door middel van de Talker-plug-in.
  "%20GoodTimes." Jodi. 1996. http://www.jodi.org/goodtimes/index.html
 5. "%20Stop." Jodi. 1997. http://www.jodi.org/100/hqx/i700.html
 6. "%20Monaco." Jodi. 1997. http://www.jodi.org/100/9/hui100.html
 7. "%20Window." Jodi. 1997. http://www.jodi.org/beta/
 8. Dit project diende als inspiratiebron voor Alexei Shulgins Form Art-project: Shulgin, Alexei. FORM. 1997. http://www.c3.hu/hyper3/form/
 9. Bosma, Josephine [jesis@xs4all.nl]. "interview with jodi." 16 maart 1997. Nettime. http://www.factory.org/nettime/
 10. Ibidem.
 11. ?

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005