spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

B. World Wide Web

3. Componenten van een webpagina

a. HTML

HTML, of HyperText Markup Language, is het dataformaat voor het uitwisselen van hypertekst-documenten op het World Wide Web. HTML-documenten zijn ASCII-bestanden, bestaande uit tekst die omgeven wordt door markup tags (etiketten). Deze tags zorgen ervoor dat het document door de browser op een juiste manier getoond wordt. De gebruiker kan op die manier tekst vet maken, een kleur geven, afbeeldingen invoegen, hyperlinks creëren, tabellen en frames opmaken.

De HTML-standaarden worden grotendeels bepaald door het W3-consortium(14), dat nieuwe ontwikkelingen stimuleert en zorgt voor een forum waar belanghebbende partijen kunnen op zoek gaan naar een consensus over nieuwe kenmerken.

HTML werd ontwikkeld om onafhankelijk van het platform en binnen iedere browser gelijkaardige resultaten voort te brengen: hiërarchie in een tekst, hypertekst-links... Desondanks zijn er aanzienlijke verschillen in de manier waarop HTML-documenten verschijnen; deze liggen vooral op het vlak van de lettertypes en kleuren (deze kunnen door de gebruiker zelf bepaald worden) en van de lay-out. Bovendien kunnen een aantal op tekst gebaseerde browsers (zoals Lynx) geen afbeeldingen tonen. Wie webpagina's ontwerpt, dient terdege rekening te houden met deze verschillen en kan niet met zekerheid voorspellen hoe zijn ontwerp er bij andere gebruikers zal uitzien.(15)

b. VRML

Virtual Reality Modelling Language (VRML) is een taalsysteem waarmee interactieve, driedimensionele taferelen beschreven worden die dan via het WWW te bekijken zijn. Alle mogelijke aspecten van een virtuele wereld, van interactie en van het werken met Internet, kunnen met VRML gespecifieerd worden. VRML evolueert naar de standaardtaal voor interactieve simulatie op het World Wide Web. Het werd ontwikkeld in 1994, en de werelden die ermee gecreëerd worden, kunnen objecten bevatten met hyperlinks naar andere documenten.(16)

c. CGI-scripts

CGI, of Common Gateway Interface, is een methode om informatie vanuit een HTML-formulier te sturen naar een back-end toepassing; de output of het resultaat wordt terug gestuurd onder de vorm van een HTML-document. De meest gebruikte programmeertalen voor deze scripts zijn Perl en C; Java is sterk in opmars. Het voordeel van dergelijke toepassingen is duidelijk: het verhoogt de interactiviteit van webdocumenten. CGI-scripts worden vaak gebruikt voor feedback en registratie, maar ook voor artistieke toepassingen bewijzen ze hun nut.(17)

d. Java

Java is een recente, object-georiënteerde en platform-onafhankelijke programmeertaal, ontwikkeld door Sun Microsystems Inc. Aanvankelijk werd Java ontwikkeld als stuurtaal voor informatica-toestellen, maar gaandeweg werd ook Javascript ontwikkeld, dat onder de vorm van applets of korte toepassingen, in een HTML-document kan opgenomen worden. Deze applets verhogen aanzienlijk het dynamische en interactieve karakter van het World Wide Web. Ze hebben bovendien het aanzienlijke voordeel, dat het "client side" toepassingen zijn; de gebruiker beschikt zelf binnen zijn browser over een interpreter die het programma laat lopen, dit in tegenstelling tot CGI-scripts waar de tussenkomst van de server noodzakelijk is(18) ("server side" toepassingen). Client side toepassingen zijn sterk in opmars.

e. Plug-ins

Plug-ins zijn hulpprogramma's bij de World Wide Webbrowser. Ze stellen de gebruiker in staat om verschillende types documenten samen met de klassieke Webpagina's te bekijken. Zo bestaan er uiteenlopende plug-ins voor geluidsbestanden, stilstaande en bewegende beelden.

De belangrijkste multimedia-plug-ins zijn:

 1. RealAudio, een plug-in waarmee "real-time" geluidsbestanden kunnen beluisterd worden. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om via het World Wide Web naar radioprogramma's te luisteren: de geluidsbestanden worden afgespeeld tijdens het downloaden.(19) De "real-time" technologie is ook voor videobeelden in ontwikkeling.
 2. Shockwave for Director, om Director-bestanden (.dir) te bekijken. Het gaat hier om een veel gebruikt formaat voor interactieve, bewegende beelden(20).
 3. De QuickTime plug-in, waarmee quicktime videobeelden (.mov) bekeken kunnen worden(21);
 4. QuickTime VR, waarmee de gebruiker zelf kan navigeren binnen videobeelden(22);
 5. Live3D, een plug-in waarmee men in VRML-documenten kan navigeren. (23)

<< >>

 

 1. Raggett, Dave. "W3C Activity: Hypertext Markup Language (HTML)." W3C - The World Wide Web Consortium. 18 juli 1997. http://www.w3.org/MarkUp/Activity/
 2. De HTML-source van een webpagina kan je bekijken met het menu-commando View... Source.
 3. The VRML Consortium. 1997. http://vag.vrml.org/
 4. Zowel bij Jenny Holzers Please Change Beliefs (http://adaweb.com/project/holzer/cgi/pcb.cgi ) als bij Komar & Melamids Most Wanted Paintings (http://www.diacenter.org/km/) zijn CGI scripts een essentieel onderdeel van het project. Zie hoofdstuk 3.
 5. Een Java-toepassing: zie ... De gebruiker kan de opgegeven woorden verslepen en zo een gedicht samenstellen.
 6. http://www.real.com/
 7. Anti:Rom (zie hoofdstuk 3 en 4) publiceert Shockwave-experimenten op het Web.
 8. Zie afbeelding 6, met een QuickTime movie van de hand van geluidskunstenaar Scanner.
 9. Een voorbeeld van een QuickTime VR movie is te zien in afbeelding 7.
 10. Zie afbeelding 8 voor een voorbeeld van een VRML-omgeving.

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005