spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

4. Mediatheorie: conclusie

Hierboven heb ik een drietal mediatheoretici besproken die elk de media vanuit een verschillende invalshoek benaderen. McLuhan was een bijzonder oorspronkelijk denker die als één van de eersten de aandacht gevestigd heeft op de grote impact van de media (in zijn geval een heel ruim begrip). Zijn technologisch determinisme gaat echter voorbij aan het belang van de relatie tussen media en economie, een probleem dat door Friedrich Kittler tot op zekere hoogte wel behandeld wordt. Vilém Flusser beschouwt de media van binnenuit, met de nadruk op het programma bij media die voor artistieke doeleinden gebruikt worden. Deze drievoudige invalshoek geeft zeker geen volledig overzicht van de mediatheorie (dit valt trouwens buiten de opzet van deze verhandeling), maar toont aan dat de invloed van de media niet te onderschatten is, en dat de gevoeligheid en interesse voor deze problematiek de laatste decennia sterk toegenomen is, ook vanuit artistieke hoek; de term mediakunst is stilaan een begrip geworden. Is web art ook mediakunst? Is het zinvol om op dit ogenblik een bepaalde vorm van kunst vanuit het medium te bestuderen? Op deze vragen zal ik in deze verhandeling voor een deel een antwoord trachten te formuleren.

Binnen deze context is het begrip tactische media het vernoemen waard; de term introduceert tactiek in de mediapraktijk. Media krijgen een strategische functie. Een effectieve media-tactiek vereist dat men niet vasthoudt aan stabiliteit en continuïteit als dynamisch gedrag noodzakelijk is; flexibiliteit is vereist. De elektronische netwerken bieden nieuwe mogelijkheden tot interactie, waardoor de functie van de oude media gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk verbeterd wordt. Er ligt een grote uitdaging in het zoeken naar de structuur, mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe ecologie, om daarna de macht en de activiteit van de informatie beter te begrijpen. De vraag moet worden gesteld in hoever machtsstructuren veranderd kunnen worden door elektronische netwerken. De relaties tussen mensen en de informatiedomeinen, tussen gemediatiseerde en andere realiteiten, tussen het biologische en het technologische, zijn aan transformatie onderhevig(46). Deze ontwikkelingen werden al behandeld in vroegere filosofische debatten, waarvoor ik naar het volgende punt wil verwijzen.

<< >>

 

 1. Broeckmann, Andreas. "Next 5 Minutes: Tactische Media." Next 5 Minutes. 1996. http://www.v2.nl/~andreas/Tactische%20Media%20(nederlands)
  In januari 1996 organiseerde V2 een conferentie en tentoonstellingsproject rond tactische media. Zie "N5M." V2. 1996. http://www.v2.nl/n5m/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005