spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

2. Interface, multimedia

Die reflectie is wel aanwezig bij een aantal projecten die het medium op een experimentele manier benaderen, vanuit een eerder vormelijke, vaak grafische interesse.

Vernieuwende multimedia-experimenten komen binnen de webkunst uit een specifieke hoek, namelijk van een aantal mensen die met (commercieel) webdesign bezig zijn, daarom niet noodzakelijk met expliciet artistieke bedoelingen. Het belang van de vernieuwende kracht van multimedia- en webdesign wordt door het Nederlandse tijdschrift Mediamatic benadrukt; het magazine bevatte vaak een CD-ROM met vernieuwende experimenten, heeft een bijzonder informatieve website(306) en de redactie brengt ook publicaties in boekvorm uit.(307)

In hoofdstuk 3 werd Michaël Samyn(308) als voorbeeld aangehaald. Hij is zeker niet de enige die op een vernieuwende manier met het medium omgaat, maar bekleedt wel een speciale positie doordat hij op een heel eigen manier het commerciële en het artistieke verenigt. De inhoud van zijn werk laat hem eerder onverschillig - hij benadert een commerciële opdracht met dezelfde bedoelingen als een kunstproject: het creëren van een aangename, boeiende, uitdagende interface met een eigen specifieke sfeer en uitstraling, vaak door middel van gedurfde multimediale combinaties, waarbij de spanning tussen de verschillende media een belangrijke rol vervult. Soms valt de tekstuele inhoud volledig weg om plaats te maken voor een louter vormelijk experiment, zoals in het collaboratieve project FFF(309).

Designers zoals Samyn zijn geïntrigeerd door de mogelijkheden van nieuwe software en beschouwen het als een uitdaging om zo ver mogelijk te gaan in de exploratie van wat technisch haalbaar is. Multimedia-design is vaak niet veel meer dan een imitatie van lay-out op papier, terwijl het Web de mogelijkheid biedt om op een nieuwe, meer efficiënte manier met informatie om te gaan. Design op papier is met de oppervlakte (surface) bezig, multimedia-design bekommert zich om de interface (cfr. punt B.1 in dit hoofdstuk). Enkele andere inventieve voorbeelden van webdesign zijn het werk van Anti:Rom(310) en Merel Mirages Poem*Navigator(311).

Jodi.org(312) is een randgeval binnen deze categorie - hun werk is volstrekt absurd, inhoudsloos en bijzonder desoriënterend. Paesmans en Heemskerk nemen een radicale stelling in: ze creëren een anti-interface die het conflict tussen mens en machine benadrukt. Jodi is een inspiratiebron voor heel wat designers omwille van deze bijzonder krachtige positionering. De kunstenaars maken dankbaar gebruik van fouten in het netwerk, en incorporeren factoren zoals download-tijd in hun werk; het wachten op een tergend traag opladende pagina is een belangrijk onderdeel van de "esthetische" ervaring van hun site. In tegenstelling tot de meeste designers, die een aangename en verrassende omgeving willen creëren, leggen Dirk Paesmans en Joan Heemskerk de nadruk op ergernis en wrijving, en daardoor gaat hun werk eerder in de richting van een vormelijke kritiek op het medium.

<< >>

 

 1. Mediamatic. 1997. http://www.mediamatic.nl/
 2. Zie Velthoven, Willem en Seijdel, Jorinde. Multimedia Graphics. The international sourcebook of interactive screendesign. Amsterdam: BIS Publishers, 1996 en Website Graphics. The best of global site design. Amsterdam: BIS Publishers, 1997.
 3. Samyn, Michaël. Zuper. 1997. http://www.zuper.com/
 4. Samyn, Michaël en Morlan, Jef. FFF. 1996. http://www.ping.be/FFF/
 5. Anti:Rom-the antidote. 1997. http://www.antirom.com/
 6. Mirage, Merel. "Poem Navigator." Academy of Media Arts, Cologne. 1996. http://www.khm.de/~merel/
 7. Jodi. 1997. http://www.jodi.org/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005