spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

B. "Real life" instituten

3. KHM (Kunsthochschule für Medien Köln)

De Keulse hogeschool voor mediakunst(157), met Siegfried Zielinski als directeur, biedt sinds 1990 een aantal studieprogramma's aan (academische en postgraduaats-opleiding) in audiovisuele media. Het is de enige Duitse kunstacademie die alle gebieden van audiovisuele media omvat en tevens combineert - in dat opzicht vervult de hogeschool een pioniersrol; ze beschikt over een uitgebreide website met onder meer een BBS voor studenten, en een onderdeel Projects waar web-specifieke kunst een plaats vindt. KHM biedt hierbij schijfruimte, zowel voor werk van studenten(158) als van meer gevestigde kunstenaars, zoals Akke Wagenaar en Knowbotic Research, een groep van drie artiesten (Christian Huebler, Alexander Tuchacek en Yvonne Wilhelm) die bekend is voor zijn data- en netwerk-environments.(159) Op de KHM-site groeperen ze een aantal online-projecten(160), variërend van VRML-omgevingen tot een eigen digitaal magazine, zoals bij Laurie Anderson illustraties van hun "real life"-werken. Ook Merel Mirages Poem*Navigator(161), een inventieve hypermedia-presentatie van een Chinees gedicht, heeft bij KHM schijfruimte gekregen. Het project behoort tot de laureaten van het Digital Salon 1996 (zie punt D.2).

<< >>

 

 1. Academy of Media Arts, Cologne. 1997. http://www.khm.de/
 2. Een aantal Quicktime movies van studenten werden verzameld op "Time as Sculpture '97." Academy of Media Arts, Cologne. 1997. http://www.khm.de/projects/time-as-sculpture97/
 3. Atzori, Paolo. "Discovering CyberAntartic: A Conversation with Knowbotic Research." CTHEORY. 1996. http://www.ctheory.com/a38-cyberantarctic.html
 4. "home-kr+cf." Academy of Media Arts, Cologne. 1997. http://www.khm.de/people/krcf/
 5. Mirage, Merel. Poem*Navigator. 1997. http://www.khm.de/~merel/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005