spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

2. Karakteristieken van het Internet

Het Internet en de netwerken die er voorloper van zijn, bezitten de kenmerken van distributed networks(2). Dit wil zeggen dat de informatie niet opgeslagen wordt op één centrale computer, maar verspreid is over talrijke (in het geval van het Internet tienduizenden) host computers of gastheer-computers. Daarnaast zijn verschillende routes mogelijk van de ene computer naar de andere; belangrijke informatie is op verschillende servers tegelijk beschikbaar.

Dit kenmerk, gecombineerd met de wereldwijde verspreiding van het Internet, heeft implicaties op het structurele en het sociale vlak.

Het Internet vertoont een web-achtige structuur: de host computers zijn de knooppunten en de connecties ertussen komen overeen met de draden of links. Deze typische structuur was bevorderlijk voor de implementatie van het World Wide Web. Gestandaardiseerde protocollen zorgen ervoor dat informatie van op een willekeurige computer kan bereikt worden.

Geen enkele organisatie of overheid - dit als sociaal gevolg van de kenmerken van het Internet - kan controle uitoefenen over het gehele netwerk. Doorgedreven censuur is onmogelijk en niemand kan verhinderd worden bepaalde informatie op het Net te publiceren. Dit nogal anarchistisch karakter van het netwerk verleent het een grote aantrekkelijkheid; vooral het World Wide Web is een ideaal forum voor (soms dissidente) ideeën en artistieke expressie. Een aantal webkunstenaars maken hier dankbaar gebruik van, zoals we verder zullen zien(3).

<< >>

 

 1. Id. "Distributed Networks." WEB Publishing Paradigms. 1995. http://hoshi.cic.sfu.ca/~guay/Paradigm/Distributed.html
 2. Heath Bunting en Rachel Baker, bijvoorbeeld, gebruiken het Web voor kritische, dissidente artistieke projecten. Zie hoofdstuk 3, E.4 en hoofdstuk 4, B.2.

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005