spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

C. Digitale esthetica

Inleiding

De toenemende mediatisering van onze cultuur, en het groeiende bewustzijn van deze evolutie zijn een belangrijke inspiratiebron voor heel wat kunstenaars - technologie vormt een uitdagend artistiek medium maar geeft ook aanleiding tot reflectie over de impact van nieuwe media op onze cultuur. Kunst die van technologische media gebruik maakt, is vaak met theorievorming verweven; sommige digitale kunstenaars zijn zelf theoretici. Digitale esthetica onderscheidt zich in zekere zin van het modernistische discours, dat nog een tamelijk formalistische connotatie meedroeg - de esthetica van de moderne kunst verwees weliswaar niet noodzakelijk meer naar noties zoals schoonheid of verhevenheid, maar was nog steeds sterk verbonden met formele artistieke principes, en reflecteerde over de autonomie van de kunst. Mediakunst zorgt voor een hernieuwde opvatting die de nadruk legt op de dialoog met en de afhankelijkheid van wetenschappelijke, technologische en sociale ontwikkelingen.(76)

Een eerste golf van experimentele computerkunst en informatie-esthetica tijdens de jaren '50 en '60, met de eerste uitingen van computermuziek, radio- en TV-kunst en experimenten in verband met beeldsynthese, zag in de universele theorie van de cybernetica een ideaal instrument binnen een cultuur die bepaald wordt door de wetenschappelijke rationaliteit. De jaren '70 brachten een gevoel van scepticisme ten opzichte van technologie met zich mee dat te wijten was aan milieuverontreiniging, de nucleaire dreiging en aan de controle- en machtsfunctie die de technologische media vervullen. In dezelfde periode is de opkomst van de transistor te situeren. In de jaren '80, met de popularisering van elektronica (de eerste PC's), volgde een nieuwe golf van euforie(77), veelal gekenmerkt door een escapistische tendens die ook nu nog binnen de cyberpunk-beweging merkbaar is. In de jaren '90 kwamen snelle processoren op de markt, wat de doorbraak van klank- en beeldsynthese tot gevolg had. De groei van het Internet gaf de computerkunst een extra impuls, waarbij de traditionele kunstinstituties een eerste stap zetten om deze vorm van kunst binnen hun muren halen. Dit gebeurt moeizaam, want mediakunst heeft steeds zelf een barrière tegen deze vorm van institutionalisering opgeworpen - digitale kunst functioneert binnen een eigen circuit van instituten en levert commentaar op de immaterialisering en de inflatie van het beeld; ze stelt de traditionele, artistieke beeldproduktie en de idee van elitaire kunst in vraag.

<< >>

 

 1. Broeckmann, Andreas. "Art in the electronic networks." Nettime ZKP 3.2.1. 17 okt. 1996. http://lois.kud-fp.si/~vuk/zkp321/art/25.htm
 2. Rötzer, Florian. "Mediales und Digitales." In Rötzer, Florian (ed.). Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991: 32.

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005