spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

B. Thematiek

Inleiding

In hoofdstuk 2 werd reeds even aangeraakt dat netwerkkunst voor een symbiose zorgt van typische aspecten uit de digitale esthetica, gecombineerd met een evidente gerichtheid op menselijke communicatie en interactie. Webkunst beweegt zich tussen twee op het eerste gezicht tegenstrijdige polen, die echter vaak op een bijzonder boeiende manier kunnen verenigd worden in één project: machinale processen enerzijds, en menselijke inbreng en creativiteit anderzijds.

Het machinale aspect als bepalende factor komt vooral sterk naar buiten bij de bovengenoemde, door Ars Electronica bekroonde projecten, die voor het grootste deel gedragen worden door een vrij autonoom functionerend programma - de software die onder meer door Pattie Maes (Ringo++) gebruikt wordt, heet trouwens "autonomous agent"(319). Maar ook een aantal net.art-projecten maken gebruik van typisch machinale processen, zoals de "loop"- of lusbeweging bij het collaboratieve project Refresh(320) (waar ook de toevalsfactor een rol speelt) en bij Heath Buntings Velocity(321).

Wanneer we de thematiek van een groot aantal netwerkprojecten in beschouwing nemen, dan zien we dat reflectie over het machinale soms een grote rol speelt en soms naar de achtergrond verdrongen wordt om plaats te maken voor een grotere bekommernis voor het "menselijk" handelen. Beide factoren zijn nooit echt van elkaar gescheiden, en in sommige gevallen wordt menselijke interventie trouwens zelf als autonome, quasi-machinale factor ingeschakeld, denken we maar aan David Blairs Waxweb(322), waar gebruikers binnen een MOO-omgeving zelf een nieuwe verhaallijn kunnen creëren. Voor een thematische indeling van de webprojecten maak ik een onderscheid tussen drie tendenzen, waarbij het machinale telkens een andere rol vervult: in de eerste plaats de interface en de vraag of de gebruiker al dan niet de houvast van een metafoor nodig heeft; ten tweede een reeks thema's rond netkritiek; en tenslotte menselijke interactie en een aantal verwante problemen, zoals het opbouwen van een verhaallijn op het web en de rol die interactiviteit daarbij kan spelen.

<< >>

 

 1. Maes, Pattie. "Artificial Life Meets Entertainment: Lifelike Autonomous Agents." In Hershman Leeson, Lynn (ed.). Clicking In. Hot links to a digital culture. Seattle: Bay Press, 1996: 210-221.
 2. Refresh. 1997. http://sunsite.cs.msu.su/wwwart/fresh.html
 3. Bunting, Heath. "Velocity." irational. 1997. http://www.irational.org/velocity/
 4. Blair, David. Waxweb. 1997. http://bug.village.virginia.edu

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005