spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

C. Autonome initiatieven

2. OTIS/SITO

SITO(174), dat tot eind 1995 de naam OTIS (Operating Term is Stimulate) droeg, is een website waar kunstenaars hun beeldmateriaal beschikbaar kunnen stellen - de meeste van de honderden participanten zijn illustere onbekenden, meestal Amerikanen, en het niveau van de inzendingen is meestal bedenkelijk. SITO biedt daarnaast ook collaboratieve projecten aan onder de naam Synergy - vaak niet meer dan geactualiseerde versies van het surrealistische spelletje "Exquisite Corpse". (175)

HyGrid(176), bekroond met een eervolle vermelding bij de Prix Ars Electronica in 1996, is het meest attractieve onderdeel van SITO's Synergy-project; het bestaat uit een uitgebreid grid van vierkante afbeeldingen, exact 100 x 100 pixels groot, die aan elkaar grenzen en, zo luiden de spelregels, naadloos bij elkaar aansluiten. Iedereen kan aan het project deelnemen, door een vierkantje te reserveren, zelf een afbeelding te maken en die binnen een bepaalde tijdsspanne via FTP in het project te plaatsen. Toen HyGrid enkele maanden actief was, werd de mogelijkheid geïncorporeerd om "weirdlinks" of "wormgaten" te creëren, die de bezoeker in staat stellen om voor een aantal van zijn gereserveerde vierkanten slechts één ontwerp te maken, indien de omstandigheden dit toelaten. Op die manier kan een nieuw vierkant gecreëerd worden dat een brug vormt tussen twee, drie of zelfs vier andere vierkanten. Deze ingreep maakte HyGrid als het ware "sterfelijk" - theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het project zichzelf kan "insluiten" door alle vrije vierkanten op te gebruiken, als een soort digitale band van Moebius. Aan ieder vierkantje wordt een eenvoudig geluidsfragment gekoppeld; bezoekers kunnen tijdens het bekijken van de configuraties van vierkanten met deze geluiden spelen en ze combineren tot een stukje muziek.

<< >>

 

 1. SITO artchives and collabspace. 1997. http://www.sito.org/
 2. Gibbs, Michael. "Home is where the art is. An introductory guide to art on the internet." Why not sneeze? 1996. http://www.ccc.nl/sneeze/internetart.html
 3. "HyGrid." SITO. 1997. http://www.sito.org/synergy/hygrid/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005