spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

D. Wedstrijden

2. Digital Salon

Het Digital Salon(212) is een jaarlijks Newyorks initiatief georganiseerd door Leonardo, een gevestigd tijdschrift voor kunst en technologie, en gesponsord door onder meer MIT Press, SIGGRAPH en Wired. Het is een internationale wedstrijdformule voor digitale kunst, met de volgende categorieën: Computer Animations, Gallery Artworks en (sinds 1995) Net-Works. De geselecteerde werken worden gedurende een maand geëxposeerd in het Visual Arts Museum te New York; web-projecten krijgen één jaar lang een plaats op de website van het Digital Salon.

In 1996(213) werd een vrij heterogene reeks werken bekroond - onder meer June Houstons GhostWatcher (Flyvision)(214), Merel Mirages Poem Navigator (KHM)(215), een interface waarmee de gebruiker de inhoud van een Chinees gedicht kan exploreren (en die misschien beter op een CD-ROM tot zijn recht zou komen), en Olokun(216), een VRML-project van Angelique Anderson. Het is moeilijk te achterhalen waarom precies deze werken geselecteerd werden; ze zijn veel minder van kwaliteit dan de webprojecten die bij Ars Electronica in de prijzen vielen. Sonya Rapoport is een kunstenares die sterk door Leonardo gepromoot wordt; haar webkunst is zeker niet inventief, is louter een verzameling van ingescande afbeeldingen, maar valt toch in de prijzen - dit doet toch wel twijfelen aan de objectiviteit van de jury. Eigenlijk is de reeks bekroonde projecten bij het Digital Salon een illustratie van de middelmatigheid die bij veel webkunst hoogtij viert - vaak komen kunstenaars niet verder dan het combineren van wat afbeeldingen en tekst. Het werk dat hier getoond wordt, vertelt weinig of niets over het medium, over digitale kunst of over de implicaties van het netwerk; het is eerder een illustratie van het typische, technologisch georiënteerde profiel dat Leonardo zich al enkele decennia aanmeet.

<< >>

 

 1. Leonardo's Digital Salon. 1997. http://www.sva.edu/salon/
 2. "Net-Works. Leonardo's Digital Salon Show." Leonardo vol. 29 nr.5, 1996: 459-70.
 3. Houston, June. "GhostWatcher." 1997. http://www.flyvision.org/sitelite/Houston/GhostWatcher/index.html
 4. Mirage, Merel. Poem Navigator. 1996. http://www.khm.de/~merel/. Zie afbeelding 16.
 5. Anderson, Angelique. Olokun. 1996. http://www2.sva.edu/vrml/Angelique/olkn.htm

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005