spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

B. World Wide Web

1. Geschiedenis van het World Wide Web

In maart 1989 stelde Tim Berners-Lee, op dat ogenblik werkzaam bij CERN (het Europees laboratorium voor deeltjesfysica), een project(4) voor dat tot doel had het Internet, hypertekst en multimedia te verenigen. In 1990 ging hij werken aan het prototype, in de loop van 1991 werd het Web in gebruik genomen. Vanaf 1992 begon men de verschillende browsers en servers te ontwikkelen die het Web toegankelijk maakten voor het grote publiek. De bekendste browser uit de beginperiode was Mosaic, ontwikkeld door Marc Andreeson van NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Mosaic was het eerste programma dat tekst met andere media - in eerste instantie stilstaande beelden - combineerde, en dat op die manier uiteindelijk de basis gelegd heeft voor het huidige uitzicht van WWW-documenten: kleurrijk, grafisch en multimediaal. Nadien werd Andreeson mede-oprichter van Netscape Communications, dat Netscape Navigator op de markt bracht - Netscape evolueerde snel van een klein bedrijfje tot een succesrijke multinational. Microsoft reageerde hierop met het uitbrengen van het programma Explorer; ook andere bedrijven hebben (minder bekende) browsers op de markt gebracht, met Lynx als voorbeeld van een op tekst gebaseerd navigatieprogramma.

Het W3-consortium

In de zomer van 1994 was het Web zodanig sterk uitgegroeid dat het voor miljoenen gebruikers synoniem werd van "het Internet". CERN richtte samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) het W3-consortium(5) op, dat vanaf dan de verdere ontwikkeling en promotie van het WWW op zich nam. Daarnaast heeft het consortium als taak het systeem van HTML-codes verder te ontwikkelen. Netscape en Microsoft hebben daarnaast een aantal eigen HTML-tags ontworpen, zodat niet alle codes compatibel zijn.

<< >>

 

 1. Id. "The Project." WEB Publishing Paradigms. 1995. http://hoshi.cic.sfu.ca/~guay/Paradigm/Project.html
 2. W3C - The World Wide Web Consortium. 1997. http://www.w3.org/

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005