spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

C. Conclusie

Positionering van webkunst

Hoe ver gaat webkunst in de confrontatie met het eigen medium, en welke positie neemt deze vorm van kunst in ten opzichte van digitale kunst enerzijds en traditionele hedendaagse kunst anderzijds?

De confrontatie met het Internet zelf gaat bij een aantal projecten, en dan vooral bij net.art, heel ver, zowel wat de artistieke benadering van het medium betreft als op het vlak van de thematiek. De meeste webkunst die hier besproken werd (met uitzondering van een aantal door Ars Electronica bekroonde projecten) distantieert zich grotendeels van het discours rond digitale kunst; behalve het overnemen van een aantal machinale aspecten (het probleem van de interface, hoofdstuk 2, C.2c) concentreren de kunstenaars zich vooral op het netwerk zelf, niet zozeer op digitaliteit, virtualiteit of immaterialiteit (hoofdstuk 2, C.1). Webkunst gaat vooral over communicatie en interactie. In die zin kunnen we echt van mediakunst spreken; de interessantste projecten confronteren de specifieke, eigen karakteristieken van het medium. Het is een vorm van artistieke expressie die een heel eigen plaats binnen de kunstwereld inneemt.

Dit neemt niet weg dat termen zoals "mediakunst" en "webkunst" met grote omzichtigheid moeten gehanteerd worden - de projecten zijn heel verscheiden van aard, en door een dergelijke terminologie te hanteren, is de verleiding groot om heel uiteenlopende vormen van kunst over dezelfde kam te scheren - een onterechte simplificatie van een complex fenomeen.

<< >>

 

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005