spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

B. "Real life" instituten

2. Voyager Web Projects

The Voyager Company(153) is een bedrijf dat interactieve media produceert: artistieke video's, CD-ROMs en laserdiscs met documentaires, museumcollecties, korte films, videokunst en muziekexperimenten. Deze produkten worden op een commerciële site op het Web voorgesteld en te koop aangeboden. Het bedrijf beschouwt het als een prestigezaak (en zeker en vast ook een vorm van publiciteit) om schijfruimte aan te bieden aan kunstenaars die op deze manier kennis kunnen maken met het Web als nieuw artistiek medium(154). Voyager is gastheer van een aantal bekende artiesten: Guerilla Girls en Laurie Anderson, die allebei een soort virtuele galerij opbouwen met gegevens over hun "real life"-optredens. Laurie Andersons project draagt de naam Green Room(155) en bevat informatie over haar performances in Europa en Amerika, en over haar door Voyager geproduceerde CD-ROM Puppet Motel(156).

Doordat Voyager een andere koers is gaan varen, is de "projects"-sectie van de site niet verder uitgebouwd - de werken die er nu nog te zien zijn, waren vrij vooruitstrevend qua concept en webdesign, maar zijn nu voorbijgestreefd. Desondanks was Voyager een pionier bij het op het web plaatsen van dergelijk werk; hun webprojecten zijn van vroegere datum dan de eerste initiatieven bij äda 'web en andere virtuele galerijen. De hier getoonde werken tonen duidelijk welke lange weg de webkunst al afgelegd heeft: aanvankelijk zag men op het Web enkel multimediale presentaties van analoog werk, nu is web art uitgegroeid tot een autonome kunstvorm.

<< >>

 

 1. Voyager. 1997. http://www.voyagerco.com/
 2. "Voyager Web Projects." Voyager. 1997. http://www.voyagerco.com/projects/
 3. "Laurie Anderson's Green Room." Voyager. 1997. http://www.voyagerco.com/LA/
 4. Velthoven, Willem en Seijdel, Jorinde. Multimedia Graphics. The international sourcebook of interactive screendesign. Amsterdam: BIS Publishers, 1996: 44-47.

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005